Arhiva

UDK: 628.1/21:62-519.18:624.193
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sustav daljinskog nadzora i upravljanja u Projektu Eko-Kaštelanski zaljev

Neven Reić

Sažetak

Opisano je tehničko rješenje sustava daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava koji su dijelovi integralnog ekološkog projekta Eko-Kaštelanski zaljev. Dan je opći prikaz cijelog SDNU-a u kojem se nalazi objašnjenje njegovih pet hijerarhijskih razina: dispečerski centar Kopilica, podcentri i ostale tri razine objekata. Podrobnije su opisani dijelovi sustava. Blok shemama dijelova sustava ilustriran je njihov sadržaj i način funkcioniranja.

Ključne riječi
podcentri i ostale tri razine objekata. Podrobnije su opisani dijelovi sustava. Blok shemama dijelova sustava ilustriran je njihov sadržaj i način funkcioniranja., Opisano je tehničko rješenje sustava daljinskog nadzora i upravljanja (SDNU) vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava koji su dijelovi integralnog ekološkog projekta Eko-Kaštelanski zaljev. Dan je opći prikaz cijelog SDNU-a u kojem se nalazi objašnjenje nj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Reić, N.: Sustav daljinskog nadzora i upravljanja u Projektu Eko-Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 7

ILI:

Reić, N. (2004). Sustav daljinskog nadzora i upravljanja u Projektu Eko-Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 56 (7)
Autori:

Neven Reić
Agencija EKO-Kaštelanski zaljev