Arhiva

UDK: 624.21:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prilog osuvremenjivanju propisa za opterećenja mostova

Ana Mandić Ivanković, Jure Radić

Sažetak

Polazi se od toga da će se budući propisi za opterećenja mostova u Hrvatskoj temeljiti na europskim normama uz uvođenje naših posebitosti zbog drukčijih klimatskih, ambijentalnih i prometnih okolnosti u odnosu na europske države, ali različitih i u pojedinim dijelovima naše zemlje. Uspoređuju se opterećenja i njihovi utjecaji na mostove prema novim europskim normama, propisima iz prošlosti te važećim propisima kako bi se uočila potreba za intervencijama na postojećim mostovima.

Ključne riječi
hrvatski propisi, europske norme, klimatske pojave, prometne okolnosti, seizmika, opterećenja mostova

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mandić Ivanković, A., Radić, J.: Prilog osuvremenjivanju propisa za opterećenja mostova, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 7

ILI:

Mandić Ivanković, A., Radić, J. (2004). Prilog osuvremenjivanju propisa za opterećenja mostova, GRAĐEVINAR, 56 (7)
Autori:
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet