Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Starenje vrućih asfaltnih mješavina

Ivica Androjić

Sažetak

U radu je dan pregled dosadašnjih istraživanja vezano za starenje proizvedenih vrućih asfaltnih mješavina i izvedenog asfaltnog sloja. Starenje asfalta događa se uslijed djelovanja vanjskih i unutarnjih čimbenika. Unutarnji čimbenici podrazumijevaju udio bitumena u mješavini, debljinu sloja bitumena oko zrna agregata, volumni udio šupljina te svojstva agregata i veziva. Detaljno su opisani svi utjecajni čimbenici na proces starenja veziva i asfaltnih mješavina te dio prisutnih modela koji se u današnje vrijeme koriste za predviđanje starenja proizvedenog i ugrađenog asfalta.

Ključne riječi
starenje veziva, starenje asfaltne mješavine, isparavanje, oksidacija, modeli za predviđanje starenja.

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Androjić, I.: Starenje vrućih asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 6, pp. 477-483, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1420.2015

ILI:

Androjić, I. (2016). Starenje vrućih asfaltnih mješavina, GRAĐEVINAR, 68 (6), 477-483, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1420.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
45719 1576700541223 2012083 n
Ivica Androjić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet