Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Modeli za procjenu jednoosne tlačne čvrstoće i modula elastičnosti

Zlatko Briševac, Petar Hrženjak, Renato Buljan

Sažetak

U ovom radu ukratko je izložen pregled najznačajnijih metoda za procjenu jednoosne tlačne čvrstoće i Yangovog modula elastičnosti intaktnog stijenskog materijala koje su nastale u okviru mnogobrojnih istraživanja. Iznesen je prijedlog podjele metoda prema kojemu se one u osnovi mogu podijeliti na jednostavne i složene metode. Jednostavne metode uključuju različite dijagrame i tablice te primjenu jednadžbi jednostruke regresije, a složene metode uključuju primjene jednadžbi višestruke regresije, modela neizrazite logike, neuronskih mreža, evolucijskog programiranja i regresijskog stabla.

Ključne riječi
procjena, jednoosna tlačna čvrstoća, Yangov modul elastičnosti, intaktni stijenski materijal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Briševac, Z., Hrženjak, P., Buljan, R.: Modeli za procjenu jednoosne tlačne čvrstoće i modula elastičnosti, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 1, pp. 19-28, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1431.2015

ILI:

Briševac, Z., Hrženjak, P., Buljan, R. (2016). Modeli za procjenu jednoosne tlačne čvrstoće i modula elastičnosti, GRAĐEVINAR, 68 (1), 19-28, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1431.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zlatko Brsevac
Zlatko Briševac
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni-fakultet
Petar Hrzenjak
Petar Hrženjak
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni-fakultet
Renato Buljan WEB
Renato Buljan
Hrvatski geološki institut, Zagreb