Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza svojstava procjednog betona

Rama Mahalingam, Shanthi Vaithiyalingam Mahalingam

Sažetak

U radu se analiziraju svojstva procjednog betona poput tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće cijepanjem, vlačne čvrstoće savijanjem, poroznosti i propusnosti, i to za dvije frakcije agregata i za različite udjele agregata i cementa. Iako se pokazalo da se s višim udjelom cementa postižu bolji rezultati u pogledu čvrstoće, na taj se način dobivaju niže vrijednosti poroznosti i propusnosti. Ocjenjuje se i odnos između poroznosti, propusnosti i tlačne čvrstoće procjednog betona za različite veličine agregata i različite udjele cementa. Rezultati ispitivanja pokazuju da se može postići mješavina procjednog betona koja ima prihvatljive vrijednosti propusnosti i čvrstoće.

Ključne riječi
procjedni beton, porni beton, poroznost, propusnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mahalingam, R., Vaithiyalingam Mahalingam, S.: Analiza svojstava procjednog betona, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 6, pp. 493-501, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1434.2015

ILI:

Mahalingam, R., Vaithiyalingam Mahalingam, S. (2016). Analiza svojstava procjednog betona, GRAĐEVINAR, 68 (6), 493-501, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1434.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
rama WEB
Rama Mahalingam
Državno tehničko sveučilište
Građevinski fakultet
Tamil Nadu, Indija
shanthi3
Shanthi Vaithiyalingam Mahalingam
Državno tehničko sveučilište
Građevinski fakultet
Tamil Nadu, Indija