Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza poduprtih čeličnih okvira s nepopustljivim i djelomično nepopustljivim priključcima

Hossein Khosravi, Yashar Hejazi, Sayed Shoaib Mousavi

Sažetak

U radu je analizirana primjena veznog sustava za kontrolu bočnog pomaka okvira naročito djelomično nepopustljivih priključaka. Rezultati pokazuju da se primjenom nepopustljivih priključaka umjesto djelomično nepopustljivih priključaka u poduprtim okvirima pri raznim metodama stabilizacije postižu raznovrsni utjecaji na parametre krutosti i duktilnosti konstrukcija. Osim toga, u nekim se slučajevima može utjecati i na progresivnu nestabilnost građevina.

Ključne riječi
poduprti okvir, nepopustljivi i djelomično nepopustljivi priključci, nelinearna statička metoda postupnog guranja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Khosravi, H., Hejazi, Y., Mousavi, S. S.: Analiza poduprtih čeličnih okvira s nepopustljivim i djelomično nepopustljivim priključcima, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 2, pp. 131-139, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1435.2015

ILI:

Khosravi, H., Hejazi, Y., Mousavi, S. S. (2017). Analiza poduprtih čeličnih okvira s nepopustljivim i djelomično nepopustljivim priključcima, GRAĐEVINAR, 69 (2), 131-139, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1435.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
khosravi
Hossein Khosravi
Sveučilište Hakim Sabzevari, Iran
Građevinski fakultet
Yashar WEB
Yashar Hejazi
Islamsko sveučilište Azad, Iran
Odjel za građevinarstvo
Shoaib WEB
Sayed Shoaib Mousavi
Islamsko sveučilište Azad, Iran