Arhiva

UDK: 628.12.001.1:628.21.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zaključno o Projektu Eko – Kaštelanski zaljev


Sažetak

U ovom redakcijskom tekstu na kraju serije napisa o Integralnom projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva podsjeća se na do sada u Građevinaru objavljenih dvanaest članaka, navodi se što je do sada realizirano i dani su podaci o tvrtkama sudionicama u svim fazama rada na ostvarenju Projekta. Istaknuta je impozantnost Projekta koja se očituje u opsegu poslova koje je trebalo obaviti počevši od pripremnih radova, a o tome svakako svjedoči i golem broj sudionika u radu na Projektu.

Ključne riječi
navodi se što je do sada realizirano i dani su podaci o tvrtkama sudionicama u svim fazama rada na ostvarenju Projekta. Istaknuta je impozantnost Projekta koja se očituje u opsegu poslova koje je trebalo obaviti počevši od pripremnih radova, a o tome svakako svjedoči i golem broj sudionika u radu na Projektu., U ovom redakcijskom tekstu na kraju serije napisa o Integralnom projektu zaštite Kaštelanskog zaljeva podsjeća se na do sada u Građevinaru objavljenih dvanaest članaka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

: Zaključno o Projektu Eko – Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 8

ILI:

(2004). Zaključno o Projektu Eko – Kaštelanski zaljev, GRAĐEVINAR, 56 (8)
Autori: