Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Proračun spregnutih nosača drvo - beton

Dean Čizmar, Maja Vrančić

Sažetak

Spregnuti nosači drvo-beton često se koriste kod rekonstrukcija objekata visokogradnje, a mogući su i kod mostova. Proračun takvih sustava je relativno kompleksan jer u nosivosti sudjeluju dva materijala različite krutosti i reoloških svojstava. Dok je proračun trenutačnih deformacija jasno definiran Eurokodom 5, proračun dugotrajnih deformacija, koje su često mjerodavne, nije jasno određen. U radu je prikazan proračun spregnutog nosača drvo-beton uzimajući u obzir trenutačne i dugotrajne deformacije na relativno jednostavan i inženjerima u praksi prikladan način. Osim proračuna prema graničnim stanjima dan je i proračun nosivosti spojnih sredstava.

Ključne riječi
sprezanje, spregnuti nosač drvo-beton, dugotrajne deformacije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čizmar, D., Vrančić, M.: Proračun spregnutih nosača drvo - beton, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 7, pp. 559-570, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1452.2015

ILI:

Čizmar, D., Vrančić, M. (2016). Proračun spregnutih nosača drvo - beton, GRAĐEVINAR, 68 (7), 559-570, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1452.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Dean WEB
Dean Čizmar
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Maja WEB
Maja Vrančić
Tehničko Veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel