Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Deformacijske karakteristike aluminijskih legura

Mitar Mišović, Nebojša Tadić, Duško Lučić

Sažetak

Primjena aluminijskih legura za građevinske konstrukcije zahtijeva poznavanje njihovih karakteristika u elastičnoplastičnom području. Deformacija legura u tom području može se opisati Ramberg-Osgoodovom jednadžbom. U radu su prikazani rezultati vlačnog ispitivanja legura AW-5083 i AW-2024 i potvrđeno je da Hollomonova jednadžba može pouzdano opisati deformacijsko očvršćivanje. Na temelju pokazatelja deformacijskog očvršćivanja izvedene su Ramberg-Osgoodove jednadžbe za ove dvije legure.

Ključne riječi
aluminijske legure, Hollomonova jednadžba, Ramberg-Osgoodova jednadžba, koeficijent čvrstoće, indeks deformacionog ojačavanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mišović, M., Tadić, N., Lučić, D.: Deformacijske karakteristike aluminijskih legura, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 3, pp. 179-189, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1457.2015

ILI:

Mišović, M., Tadić, N., Lučić, D. (2016). Deformacijske karakteristike aluminijskih legura, GRAĐEVINAR, 68 (3), 179-189, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1457.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Misovic WEB
Mitar Mišović
Sveučilište Crne Gore
Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica

Tadic WEB
Nebojša Tadić
Sveučilište Crne Gore
Metalurško-tehnološki fakultet Podgorica
Lucic WEB
Duško Lučić
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet u Podgorici