Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj stanja višetračnih kolnika na promet osobnih vozila

Ahmed Semeida, Mohamed El-Shabrawy

Sažetak

U ovom radu istražen je utjecaj stanja kolnika, ravnosti kolnika i uzdužnog nagiba na iznos operativne brzine osobnih vozila (V85) na višetračnim cestama. Stanje kolnika opisano je pomoću indeksa stanja kolnika, dok je ravnost kolnika opisana međunarodnim indeksom ravnosti. Podaci za ispitivanje prikupljeni su na 67 dionica ceste u pravcu, a u analizi tih dionica primijenjena su tri različita postupka modeliranja: linearna regresija, generalizirano linearno modeliranje te umjetna neuronska mreža. Rezultati istraživanja su pokazali da je primjena umjetne neuronske mreže najbolja za procjenu operativne brzine V85 s obzirom na glavne statističke parametre.

Ključne riječi
višetračna cesta, ravnost kolnika, stanje kolnika, operativna brzina, neuronska mreža

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Semeida, A., El-Shabrawy, M.: Utjecaj stanja višetračnih kolnika na promet osobnih vozila, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 8, pp. 635-644, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1466.2015

ILI:

Semeida, A., El-Shabrawy, M. (2016). Utjecaj stanja višetračnih kolnika na promet osobnih vozila, GRAĐEVINAR, 68 (8), 635-644, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1466.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ahmed photo
Ahmed Semeida
Sveučilište Port-Said, Egipat
Građevinski fakultet
1474521 1375339436053235 204367921 n WEB
Mohamed El-Shabrawy
Sveučilište El-Mansoura, Egipat
Građevinski fakultet