Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva čvrstoće mješavina zgure/letećeg pepela aktiviranih pomoću natrijevog metasilikata

Erion Luga, Cengiz Duran Atis, Okan Karahan, Serhan Ilkentapar, Ela Bahsude Gorur

Sažetak

U radu se analizira alkalno aktiviranje mješavina morta koje sadrže mljevenu granuliranu zguru iz visokih peći i leteći pepeo, pri čemu se aktivacija odvija pomoću natrijevog metasilikata. Analiziraju se dvije serije te je izmjerena tlačna čvrstoća. Rezultati dobiveni za prvu seriju pokazuju da se tlačna čvrstoća bitno smanjuje sa smanjenjem omjera zgure i letećeg pepela. Trodnevna tlačna čvrstoća morta njegovanog pri temperaturi 100 °C donekle se povećava do omjera 60/40, ali se bitno smanjuje pri omjeru 40/60.

Ključne riječi
mljevena granulirana zgura iz visokih peći, leteći pepeo, geopolymer, natrijev metasilikat

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Luga, E., Atis, C. D., Karahan, O., Ilkentapar, S., Bahsude Gorur, E.: Svojstva čvrstoće mješavina zgure/letećeg pepela aktiviranih pomoću natrijevog metasilikata, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 3, pp. 199-205, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1468.2015

ILI:

Luga, E., Atis, C. D., Karahan, O., Ilkentapar, S., Bahsude Gorur, E. (2017). Svojstva čvrstoće mješavina zgure/letećeg pepela aktiviranih pomoću natrijevog metasilikata, GRAĐEVINAR, 69 (3), 199-205, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1468.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Erion Luga WEB
Erion Luga
Sveučilište EPOKA, Tirana, Albanija
2 Cengiz Duran Atis WEB
Cengiz Duran Atis
Sveučilište ERCİYES, Kayseri, Turska
3 Okan Karahan WEB
Okan Karahan
Sveučilište ERCİYES, Kayseri, Turska
4 Serhan Ilkentapar WEB
Serhan Ilkentapar
Sveučilište ERCİYES, Kayseri, Turska
5 Ela Bahsude Gorur WEB
Ela Bahsude Gorur
Sveučilište Kahramanmaraş Sütçü İmam,
Kahramanmaraş, Turska