Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza morfodinamičke stabilnosti poprečnog profila šljunčane plaže

Goran Lončar, Dalibor Carevic, Damir Bekić, Maria Babić, Nina Grbić, Vjera Pranjić

Sažetak

U radu je opisna analiza stabilnosti šljunčanih plaža i razvoj njihovog profila u poprečnom smjeru pri djelovanju gravitacijskih vjetrovnih valova. Analiza je provedena tehnikom numeričkog modeliranja. Modelski pristup primijenjen je i u analizi valnih deformacija i morfodinamike na primjeru šljunčane plaže Medveja. Rezultantni modelski profili plaže koreliraju s izmjerenim poprečnim profilima plaže Medveja, pa se metodologija i dobivena procjena erozije materijala plaže mogu praktično primijeniti pri donošenju odluka u raznim fazama projektiranja.

Ključne riječi
numerički model, šljunčana plaža, vjetrovni valovi, erozija materijala plaže

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Carevic, D., Bekić, D., Babić, M., Grbić, N., Pranjić, V.: Analiza morfodinamičke stabilnosti poprečnog profila šljunčane plaže, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 2, pp. 113-124, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1472.2015

ILI:

Lončar, G., Carevic, D., Bekić, D., Babić, M., Grbić, N., Pranjić, V. (2016). Analiza morfodinamičke stabilnosti poprečnog profila šljunčane plaže, GRAĐEVINAR, 68 (2), 113-124, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1472.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Dalibor Carevic WEB
Dalibor Carevic
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Bekic WEB
Damir Bekić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Babic WEB
Maria Babić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakulte
Zavod za hidrotehniku
Grbic WEB
Nina Grbić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakulte
Zavod za hidrotehniku
Pranjic WEB
Vjera Pranjić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakulte
Zavod za hidrotehniku