Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno ispitivanje injektiranog prstenastog preklopnog spoja uslijed vlačnog opterećenja

Qiong Yu, Zhiyuan Xu

Sažetak

U radu se analizira izvođenje injektiranog prstenastog spoja koji je korišten za spajanje armaturnih šipki u predgotovljenim betonskim konstrukcijama. Ispitana su ukupno 63 uzorka, koja su se razlikovala po promjeru šipki i duljini spoja uslijed vlačnog opterećenja. Istraživanjem je obuhvaćena vrsta sloma, granična vrijednost vlačne čvrstoće te dijagram opterećenja i progiba uzorka. Preporučena su dva izraza za proračun prosječnog naprezanja prstenastog spoja i kritične duljine spoja.

Ključne riječi
predgotovljena betonska konstrukcija, ovijanje prstenastog spoja, prokliznuće prianjanja, duljina preklopa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yu, Q., Xu, Z. .: Eksperimentalno ispitivanje injektiranog prstenastog preklopnog spoja uslijed vlačnog opterećenja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 6, pp. 453-465, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1476.2015

ILI:

Yu, Q., Xu, Z. . (2017). Eksperimentalno ispitivanje injektiranog prstenastog preklopnog spoja uslijed vlačnog opterećenja, GRAĐEVINAR, 69 (6), 453-465, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1476.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
YU Qiong WEB
Qiong Yu
Sveučilište Tongji, Kina
Institut za ispitivanje konstrukcija i sprječavanje katastrofa
Xu Zhiyuan
Zhiyuan Xu
Sveučilište Tongji, Kina
Institut za ispitivanje konstrukcija i sprječavanje katastrofa