Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Programska realizacija proračuna prostornih linijskih nosača prema teoriji drugog reda

Ljiljana Žugić, Stanko Brčić, Špiro Gopčević

Sažetak

U radu je prikazana analiza prostornih linijskih nosača, sastavljenih od grednih elemenata, po teoriji drugog reda. Komponente matrice krutosti i vektora ekvivalentnog opterećenja dobivene su na temelju točnoga rješenja odgovarajućih diferencijalnih jednadžbi teorije drugog reda. Radi numeričke realizacije ovoga problema, razvijen je i odgovarajući računalni program ALIN koji se koristi točnom matricom krutosti i točnim vektorom opterećenja, za razliku od komercijalnih programa koji se koriste geometrijskom matricam krutosti.

Ključne riječi
linijski nosači u prostoru, teorija drugog reda, gredni element u prostoru, matrica krutosti, vektor ekvivalentnog opterećenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Žugić, L., Brčić, S. ., Gopčević, Š.: Programska realizacija proračuna prostornih linijskih nosača prema teoriji drugog reda, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 5, pp. 381-398, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1482.2015

ILI:

Žugić, L., Brčić, S. ., Gopčević, Š. (2016). Programska realizacija proračuna prostornih linijskih nosača prema teoriji drugog reda, GRAĐEVINAR, 68 (5), 381-398, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1482.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
LjiljanaZugic WEB
Ljiljana Žugić
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet
Brčić Stanko WEB
Stanko Brčić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
spiro gopcevic WEB
Špiro Gopčević
Visoka željeznička škola strukovnih studija
Beograd, Srbija