Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena pouzdanosti vodoopskrbne mreže pomoću informacijske entropije primjenom projektnih/hidrauličkih parametara

Mostafa Ghanbari Kashani, Mahmood Hosseini, Armin Aziminejad

Sažetak

U radu se prikazuje primjena kriterija temeljenog na svojstvu entropije za ocjenjivanje pouzdanosti vodoopskrbne mreže. Pri tome se u obzir uzimaju projektni i hidraulički parametri te vjerojatnost potpunog ispada iz rada (otkazivanja) cjevovoda. Na temelju odnosa ukupnog izlaznog protoka iz pojedinog čvora i ukupnog gubitka snage, u čitavoj mreži definiran je novi ponderski faktor. Definiran je i dodatni ponderski faktor koji se temelji na odnosu protoka u pojedinoj dionici i ukupnom protoku u mreži, pri čemu se u obzir uzima protočni kapacitet pojedine dionice u odnosu na cjelokupnu mrežu.

Ključne riječi
vodoopskrbna mreža, ocjena pouzdanosti, projektni i hidraulični parametri, informacijska entropija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ghanbari Kashani, M., Hosseini, M., Aziminejad, A.: Ocjena pouzdanosti vodoopskrbne mreže pomoću informacijske entropije primjenom projektnih/hidrauličkih parametara, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 7, pp. 547-559, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1487.2015

ILI:

Ghanbari Kashani, M., Hosseini, M., Aziminejad, A. (2017). Ocjena pouzdanosti vodoopskrbne mreže pomoću informacijske entropije primjenom projektnih/hidrauličkih parametara, GRAĐEVINAR, 69 (7), 547-559, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1487.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mostafa Ghanbari Kashani WEB
Mostafa Ghanbari Kashani
Islamsko sveučilište Azad
Građevinski fakultet
Teheran, Iran
Mahmood Hosseini WEB
Mahmood Hosseini
Međunarodni institut
za potresno inženjerstvo i seizmologiju
Teheran, Iran
Armin Aziminejad WEB
Armin Aziminejad
Islamsko sveučilište Azad
Građevinski fakultet
Teheran, Iran