Arhiva

UDK: 666.974.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Betoni visoke čvrstoće – makedonska istraživanja

Golupka Nečevska-Cvetanovska

Sažetak

Opisana su istraživanja provedena u Makedoniji u okviru znanstveno-istraživačkih projekata. Uz teorijska istraživanja provedena su i eksperimentalna ispitivanja. Prikazani su rezultati istraživanja svojstava čvrstoće i deformabilnosti betona i čelika. Opisan je projekt i izvedba modela za provođenje eksperimenata. Istaknuta je važnost istraživanja za primjenu materijala visoke čvrstoće u seizmički aktivnim područjima. U zaključcima su navedeni glavni rezultati istraživanja.

Ključne riječi
istraživanja u Makedoniji, čelik, eksperimentalna ispitivanja, čvrstoća, deformabilnost, beton visoke čvrstoće

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nečevska-Cvetanovska, G.: Betoni visoke čvrstoće – makedonska istraživanja, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 9

ILI:

Nečevska-Cvetanovska, G. (2004). Betoni visoke čvrstoće – makedonska istraživanja, GRAĐEVINAR, 56 (9)
Autori:

Golupka Nečevska-Cvetanovska
Sveučilište sv. Čirila i Metoda u Skoplju