Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza fizikalnog modela za ocjenu utjecaja mlaza na ispiranje nanosa

Ahmad Abdipour, Hassan Ahmadi, Seyed Abbas Hosseini

Sažetak

Ispiranje pod tlakom jedna je od metoda koje se primjenjuju za uklanjanje nanosa iz akumulacija. U ovom se istraživanju koriste uronjeni mlazovi u zoni ispred brane. Na fizikalnom modelu istražen je utjecaj karakteristika mlaza (promjer mlaznice, brzina mlaza i protok) i izlaznih parametara akumulacije (razina i protok temeljnog ispusta) na ispiranje sedimenta. Učinkovitost mlazova određena je uspoređivanjem ispiranja nanosa pod raznim uvjetima: jednom uz korištenje mlazova i jednom bez njih. Učinkovitost ispiranja nanosa varirala je od 0,9 do 3,1 kod ispitivanja s mlazom, te između 0,1 i 0,3 za kontrolna ispitivanja (bez mlaza).

Ključne riječi
ispiranje pod tlakom, fizikalni model, uklanjanje nanosa, brzina mlaza, promjer mlaznice

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Abdipour, A., Ahmadi, H., Hosseini, S. A. .: Analiza fizikalnog modela za ocjenu utjecaja mlaza na ispiranje nanosa, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 9, pp. 811-818, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1499.2015

ILI:

Abdipour, A., Ahmadi, H., Hosseini, S. A. . (2018). Analiza fizikalnog modela za ocjenu utjecaja mlaza na ispiranje nanosa, GRAĐEVINAR, 70 (9), 811-818, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1499.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ahmad Abdipour WEB
Ahmad Abdipour
Sveučilište Islamic Azad
Građevinski fakultet
Teheran, Iran
dr ahmadi WEB
Hassan Ahmadi
Sveučilište Islamic Azad
Građevinski fakultet
Teheran, Iran
dr hosseini WEB
Seyed Abbas Hosseini
Sveučilište Islamic Azad
Građevinski fakultet
Teheran, Iran