Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Identifikacija parametara treperenja testovima prisilnih vibracija

Anina Šarkić Glumac, Rüdiger Höffer, Stanko Brčić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog istraživanja vezanoga za pojavu treperenja. Promatrana su dva poprečna presjeka: pravokutan i tipičan simetričan poprečni presjek mosta. Posebno su određeni ustaljeni koeficijenti kao i neustaljeni parametri treperenja primjenom testova prisilnih vibracija. U radu je detaljno prikazana postupak identifikacije. Uz to, na središnjem poprečnom presjeku mosta provedena su mjerenja tlakova. Na osnovi raspodjele tlakova analizirane su glavne sheme obstrujavanja vjetra.

Ključne riječi
aeroelastičnost, treperenje, parametri treperenja, test prisilnih vibracija, pravokutni poprečni presjek, poprečni presjek mosta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šarkić Glumac, A., Höffer, R., Brčić, S. .: Identifikacija parametara treperenja testovima prisilnih vibracija, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 4, pp. 267-280, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1504.2015

ILI:

Šarkić Glumac, A., Höffer, R., Brčić, S. . (2017). Identifikacija parametara treperenja testovima prisilnih vibracija, GRAĐEVINAR, 69 (4), 267-280, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1504.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Anina WEB
Anina Šarkić Glumac
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Hoeffer WEB
Rüdiger Höffer
Sveučilište Ruhr u Bochumu
Laboratorij za aerodinamiku zgrada
Brčić Stanko WEB
Stanko Brčić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet