Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj horizontalne krivine i kuta kosine stupova na seizmički odziv ab mostova

Nina Serdar, Srđan Janković, Mladen Ulićević

Sažetak

U radu je analiziran utjecaj radijusa horizontalne krivine, kuta kosine stupova i oblika stupova na seizmički odziv mosta. Ukupno je analizirano 18 mostova okvirnog sustava. Za potresne zapise koji po magnitudi, udaljenosti od rasjeda i uvjetima temeljnog tla odgovaraju određenoj lokaciji, provedeno je više od 2700 nelinearnih dinamičkih analiza. U analizi odziva uočeno je da manji radijus krivine znači i veću oštetljivost sustava.

Ključne riječi
most u krivini, kosi most, probabilistički model odaziva, mjera intenziteta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Serdar, N., Janković, S., Ulićević, M.: Utjecaj horizontalne krivine i kuta kosine stupova na seizmički odziv ab mostova, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 2, pp. 83-92, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1508.2015

ILI:

Serdar, N., Janković, S., Ulićević, M. (2017). Utjecaj horizontalne krivine i kuta kosine stupova na seizmički odziv ab mostova, GRAĐEVINAR, 69 (2), 83-92, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1508.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
foto N Serdar
Nina Serdar
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet
Jankovic Srdjan
Srđan Janković
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet
Ulicevic Mladen
Mladen Ulićević
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet