Arhiva

UDK: 624.6.004.5:625.745.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Radovi na izvanrednom održavanju Krčkog mosta

Dragutin Vujić

Sažetak

Prikazane su dosadašnje aktivnosti na Krčkom mostu od njegova puštanja u promet. Te su aktivnosti bile kontinuirane, a opisano je kako su na održavanju i sanacijama primjenjivane spoznaje do kojih se dolazilo nakon gradnje mosta. Istaknuto je da je najveći problem koji se pojavljivao na mostu bila korozija izazvana kloridima, o čemu u vrijeme gradnje mosta nije bilo podataka u stručnoj literaturi. Opisani su svi na mostu poduzimani sanacijski radovi te način njihove izvedbe.

Ključne riječi
izvanredno održavanje, sanacije, kloridna korozija, izvedba sanacijskih radova, Krčki most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vujić, D.: Radovi na izvanrednom održavanju Krčkog mosta, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 9

ILI:

Vujić, D. (2004). Radovi na izvanrednom održavanju Krčkog mosta, GRAĐEVINAR, 56 (9)
Autori:

Dragutin Vujić
Hrvatske autoceste, d.o.o.