Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Svojstva mješavina za izradu nevezanih nosivih slojeva s dodatkom recikliranog asfalta

Josipa Domitrović, Tatjana Rukavina, Sanja Dimter

Sažetak

U radu je istražena mogućnost primjene recikliranog asfalta kao zamjene za prirodni agregat u mješavinama za izradu nevezanih nosivih slojeva. Istraživanje je provedeno na mješavinama u kojima je određeni udio prirodnog agregata (vapnenca, šljunka) zamijenjen recikliranim asfaltom. Programom istraživanja obuhvaćena su ispitivanja granulometrijskog sastava, parametara zbijanja, fizikalno-mehaničkih svojstava i nosivosti mješavina. Rezultati pokazuju da reciklirani asfalt, u određenom udjelu, može biti prikladna zamjena za prirodni agregat.

Ključne riječi
nevezani nosivi sloj, reciklirani asfalt, granulometrijski sastav, fizičko-mehanička svojstva, nosivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Domitrović, J. ., Rukavina, T., Dimter, S.: Svojstva mješavina za izradu nevezanih nosivih slojeva s dodatkom recikliranog asfalta, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 4, pp. 269-277, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1515.2015

ILI:

Domitrović, J. ., Rukavina, T., Dimter, S. (2016). Svojstva mješavina za izradu nevezanih nosivih slojeva s dodatkom recikliranog asfalta, GRAĐEVINAR, 68 (4), 269-277, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1515.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
domitrovic WEB
Josipa Domitrović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Rukavina Tatjana WEB
Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek