Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena industrijskih nusproizvoda kao mineralnih dodataka za samozbijajući beton

Saša Marinković, Milan Protić, Stepa Paunović, Ivan Nešović, Jelena Bijeljić

Sažetak

Upotreba otpadnih materijala kao mineralnih dodataka samozbijajućem betonu može pridonijeti rješavanju problema njihovog odlaganja, ali je potrebno utvrditi njihovu djelotvornost. Ispitan utjecaj elektrofiltarskog pepela, mljevenih otpadnih opekarskih elemenata – crjepova, flotacijske jalovine i silicijske prašine na konzistenciju betona i njihove tlačne čvrstoće, vlačnu čvrstoću pri savijanju i vlačnu čvrstoću pri cijepanju. Dobiveni rezultati ispitivanja mješavina samozbijajućeg betona su uspoređeni s mješavinom konvencionalnog betona.

Ključne riječi
samozbijajući beton, mehaničke karakteristike betona, mineralni dodaci, industrijski nusproizvodi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marinković, S., Protić, M., Paunović, S., Nešović, I., Bijeljić, J.: Primjena industrijskih nusproizvoda kao mineralnih dodataka za samozbijajući beton, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 1, pp. 31-38, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1516.2015

ILI:

Marinković, S., Protić, M., Paunović, S., Nešović, I., Bijeljić, J. (2018). Primjena industrijskih nusproizvoda kao mineralnih dodataka za samozbijajući beton, GRAĐEVINAR, 70 (1), 31-38, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1516.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
IMAG0288 2
Saša Marinković
Sveučilište u Kragujevcu
Fakultet strojarstva i građevine
12233298 10208153692859439 2121596122 n
Milan Protić
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
12248685 10207617717498416 878077148 n
Stepa Paunović
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
12278276 1086218074724769 74130577 n
Ivan Nešović
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Jelena Bijeljic WEB
Jelena Bijeljić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet