Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Niskotemperaturna svojstva vrućih asfaltnih mješavina s različitim polimerom modificiranim vezivima

Taner ALATAŞ, Mesude Yilmaz

Sažetak

U radu se analizira otpornost čistih i polimerima modificiranih mješavina na širenje pukotina pri niskim temperaturama primjenom linearne i nelinearne mehanike loma. Razmatran je utjecaj dva veziva za modificiranje bitumena: stiren-butadien-stiren (SBS) i etilen-vinil-acetat (EVA). Ispitivanja su pokazala da pri padu temperature rastu vrijednosti lomne žilavosti, a smanjuju se vrijednosti maksimalne vertikalne deformacije. Ustanovljeno je da je u oba postupka primijenjena u ovom radu najniža vrijednost lomne žilavosti dobivena primjenom veziva EVA.

Ključne riječi
vruća asfaltna mješavina, ponašanje pri niskoj temperaturi, modifikacija, lomna žilavost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

ALATAŞ, T., Yilmaz, M.: Niskotemperaturna svojstva vrućih asfaltnih mješavina s različitim polimerom modificiranim vezivima, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 2, pp. 93-104, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1517.2015

ILI:

ALATAŞ, T., Yilmaz, M. (2017). Niskotemperaturna svojstva vrućih asfaltnih mješavina s različitim polimerom modificiranim vezivima, GRAĐEVINAR, 69 (2), 93-104, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1517.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
talatas
Taner ALATAŞ
Sveučilište Fırat, Turska
Građevinski fakultet
DSCF0023 copy
Mesude Yilmaz
Glavna uprava za autoceste, Turska