Arhiva

UDK: 694.6.004.62
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Trajnost parketa u zgradama

Vesna Lacković, Mijo Zagorec

Sažetak

Navedena je definicija parketa prema hrvatskim normama. Opisani su zahtjevi koje treba zadovoljiti pri projektiranju, izvedbi i uporabi podova s parketima kao završnom oblogom. Analizirana je trajnost drva i parketa te uzroci koji posredno i neposredno utječu na smanjenje trajnosti parketa tijekom uporabe u zgradama. Predložene su mjere zaštite koje bi trebalo poduzimati pri projektiranju, izvedbi i uporabi podova s parketima u cilju produženja trajnosti parketa u zgradama.

Ključne riječi
pod, zahtjevi, prirodna trajnost drva, trajnost parketa, mjere zaštite, parket

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lacković, V., Zagorec, M.: Trajnost parketa u zgradama, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 9

ILI:

Lacković, V., Zagorec, M. (2004). Trajnost parketa u zgradama, GRAĐEVINAR, 56 (9)
Autori:

Vesna Lacković
Institut IGH

Mijo Zagorec
Institut IGH d.d.