Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena utjecaja aktivnog i pasivnog ovijanja na karakteristike savijanja betonom ispunjenih čeličnih cijevi

Morteza Naghipour, Marzieh Nemati, Javad Jalali, Mehdi Nematzadeh

Sažetak

U radu se analizira utjecaj aktivnog i pasivnog ovijanja na ponašanje pri savijanju betonom ispunjenih čeličnih cijevi. Dvanaest ovijenih uzoraka podvrgnuto je ispitivanju čvrstoće na savijanje u tri točke. Osnovni varijabilni parametri bili su: odnos promjera i debljine cijevi (20, 30 i 60), tlačna čvrstoća betonske jezgre (15 MPa i 45 MPa) i vrsta ovijanja (aktivno ili pasivno). Ispitana je savojna čvrstoća, apsorpcija energije, fleksibilnost i način popuštanja ovijenih uzoraka, isto kao i način pucanja betonske jezgre u točki sloma. Rezultati pokazuju da aktivno ovijanje dovodi do manje duktilnosti uzoraka koji se odlikuju većom čvrstoćom betonske jezgre.

Ključne riječi
čelične cijevi ispunjene betonom, aktivno i pasivno ovijanje, savojna svojstva, apsorbirana energija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Naghipour, M., Nemati, M., Jalali, J., Nematzadeh, M.: Ocjena utjecaja aktivnog i pasivnog ovijanja na karakteristike savijanja betonom ispunjenih čeličnih cijevi, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 6, pp. 451-463, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1529.2015

ILI:

Naghipour, M., Nemati, M., Jalali, J., Nematzadeh, M. (2019). Ocjena utjecaja aktivnog i pasivnog ovijanja na karakteristike savijanja betonom ispunjenih čeličnih cijevi, GRAĐEVINAR, 71 (6), 451-463, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1529.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Morteza WEB
Morteza Naghipour
Tehnološko sveučilište Babol Noshirvani, Iran
Građevinski fakultet
Marzieh Nemati WEB
Marzieh Nemati
Islamsko sveučilište Babol Azad, Iran
Građevinski fakultet
Javad Jalali WEB
Javad Jalali
Tehnološko sveučilište Babol Noshirvani, Iran
Građevinski fakultet
Mahd WEBi
Mehdi Nematzadeh
Sveučilište Mazandaran, Iran
Odjel za građevinarstvo