Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mjerenje stupnja prigušenja vibracija na klasičnim kolosiječnim konstrukcijama

Ivo Haladin, Stjepan Lakušić, Janko Košćak

Sažetak

U radu se ocjenjuje stupanj prigušenja vibracija na kolosijecima, jednog od ključnih svojstava pri određivanju utjecaja kolosijeka u ukupnim razinama buke i vibracija od prometovanja tračničkih vozila. Prikazan je i detaljan pregled znanstvenih istraživanja na temu dinamičkih svojstava kolosijeka, a navedene metode uspoređene su na dvije ispitne lokacije. Nadalje, u analizi rezultata mjerenja razmatra se metoda obrade podataka, različite pozicije akcelerometara i različiti tipovi modalnih čekića kao izvora pobude. Rezultati dobiveni različitim analizama međusobno su uspoređeni u svrhu što preciznijeg određivanja stupnja prigušenja vibracija.

Ključne riječi
vibracije, stupanj prigušenja vibracija, dinamička svojstva kolosiječne konstrukcije, tipska mjerenja buke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Haladin, I., Lakušić, S., Košćak, J.: Mjerenje stupnja prigušenja vibracija na klasičnim kolosiječnim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 6, pp. 461-476, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1532.2015

ILI:

Haladin, I., Lakušić, S., Košćak, J. (2016). Mjerenje stupnja prigušenja vibracija na klasičnim kolosiječnim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 68 (6), 461-476, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1532.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ivo haladin WEB
Ivo Haladin
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
Janko
Janko Košćak
Sveučilište u Zagreb
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku