Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 12
Tip rada:
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Genetski algoritam za mreže s dinamičkom mutacijom

Tulin Cetin, Mehmet Ali Yurdusev

Sažetak

Projektiranje oborinskih i sanitarnih sustava odvodnje temelji se prvenstveno na odluci o mrežnom sustavu i na hidrauličkim proračunima za cijevi koje će se koristiti u mreži. U radu se analizira genetski algoritam baziran na hidrauličkoj optimizaciji kako bi se postigli najniži troškovi te najprikladniji promjeri cijevi i najpovoljnije vrijednosti uzdužnog nagiba. Predlaže se novi algoritam za provedbu mutacije, nazvan "metoda dinamičke mutacije", kako bi se smanjio broj ispitivanja parametara genetskog algoritma, što se naročito odnosi na brzinu mutacije, te postigla optimalna vrijednost u što kraćem razdoblju.

Ključne riječi
genetski algoritam, mreže oborinsko-sanitarne odvodnje, optimizacija, hidrauličko projektiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cetin, T., Yurdusev, M. A.: Genetski algoritam za mreže s dinamičkom mutacijom, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 12, pp. 1101-1109, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1533.2015

ILI:

Cetin, T., Yurdusev, M. A. (2017). Genetski algoritam za mreže s dinamičkom mutacijom, GRAĐEVINAR, 69 (12), 1101-1109, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1533.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
tulin cetin WEB
Tulin Cetin
Sveučilište Celal Bayar
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
mehmet ali yurdusev WEB
Mehmet Ali Yurdusev
Sveučilište Celal Bayar
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo