Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Regresijski model za procjenu produktivnosti betoniranja armiranobetonskih ploča

Biljana Matejević, Milorad Zlatanović

Sažetak

U radu je dan model koji omogućuje učinkovito upravljanje procesom betoniranja, još u fazi planiranja, i to procjenom produktivnosti s ciljem smanjenja troškova i ukupnog trajanja projekta. Prikupljeni su podaci tijekom 81 betoniranja ploča na osam gradilišta na kojima se grade objekti visokogradnje. Identificirani su faktori koji mogu imati utjecaj na produktivnost, te su primjenom metode višestruke linearne regresije izrađeni modeli za procjenu produktivnosti i prognoziranje trajanja procesa betoniranja ploča.

Ključne riječi
model, produktivnost, betoniranje, višestruka linearna regresija, faktori utjecaja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Matejević, B., Zlatanović, M.: Regresijski model za procjenu produktivnosti betoniranja armiranobetonskih ploča, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 7, pp. 561-572, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1538.2016

ILI:

Matejević, B., Zlatanović, M. (2017). Regresijski model za procjenu produktivnosti betoniranja armiranobetonskih ploča, GRAĐEVINAR, 69 (7), 561-572, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1538.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
DSCN2353
Biljana Matejević
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
ZLATANOVIC WEB
Milorad Zlatanović
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet