Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedna analiza različitih modela razmazanih pukotina u betonskim branama

Mehdi Alijani-Ardeshir, Bahram Navayi Neya, Mohammadtaghi Ahmadi

Sažetak

U radu je istražen nelinearni seizmički odgovor betonske gravitacijske brane. Za usporednu analizu profila pukotina i odgovore brane primijenjena je nelinearna mehanika loma triju modela razmazanih pukotina. Primjenom metode konačnih elemenata, dinamička jednadžba je riješena modificiranom Newton-Raphsonovom metodom i Bosakovim algoritmom vremenske integracije. Razmotreni su utjecaji modela razmazanih pukotina na seizmički odgovor brane Pine Flat, a rezultati su pokazali da postoje razlike u glavnim naprezanjima, pomacima krune brane, broju i obliku pukotina.

Ključne riječi
betonska gravitacijska brana, nelinearna dinamička i statička analiza, modeli razmazanih pukotina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Alijani-Ardeshir, M., Navayi Neya, B., Ahmadi, M.: Usporedna analiza različitih modela razmazanih pukotina u betonskim branama, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 4, pp. 305-318, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1540.2015

ILI:

Alijani-Ardeshir, M., Navayi Neya, B., Ahmadi, M. (2019). Usporedna analiza različitih modela razmazanih pukotina u betonskim branama, GRAĐEVINAR, 71 (4), 305-318, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1540.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mehdi Alijani Ar WEB
Mehdi Alijani-Ardeshir
Tehnološko sveučilište Babol Noshirvani Babol
Zavod za građevinarstvo
Bahram Navayi Neya WEB
Bahram Navayi Neya
Tehnološko sveučilište Babol Noshirvani Babol
Zavod za građevinarstvo
Mohammadtaghi Ahmadi WEB
Mohammadtaghi Ahmadi
Tehnološko sveučilište Babol Noshirvani Babol
Zavod za građevinarstvo