Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj algoritama za uklanjanje depresija na simulaciju površinskog otjecanja

Sanja Šamanović, Damir Medak, Duška Kunštek

Sažetak

Preduvjet za hidrološke analize je digitalni model reljefa (DMR) s uklonjenim depresijama. U radu su istražena su dva algoritma za uklanjanje depresija, metoda prokopavanja i metoda popunjavanja na tri geomorfometrijski različita područja. Ulazni podaci su digitalni modeli visina (DMV) nastali interpolacijom iz podataka fotogrametrijske izmjere u prostornoj rezoluciji 5 x 5 metara. Na osnovi geomorfometrijskih i statističkih analiza dana je preporuka za uporabu prihvatljivije metode kreiranja DMV-a bez depresija uz minimalne geomorfometrijske promjene, čime je dokazana važnost odabira ispravnog algoritma.

Ključne riječi
DMR, DMV, interpolacija, hidrologija, uklanjanje depresija, metoda prokopavanja, metoda popunjavanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šamanović, S., Medak, D., Kunštek, D.: Utjecaj algoritama za uklanjanje depresija na simulaciju površinskog otjecanja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 3, pp. 183-198, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1543.2015

ILI:

Šamanović, S., Medak, D., Kunštek, D. (2017). Utjecaj algoritama za uklanjanje depresija na simulaciju površinskog otjecanja, GRAĐEVINAR, 69 (3), 183-198, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1543.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
sanja samanovic
Sanja Šamanović
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za kartografiju i fotogrametriju
DamirMedak WEB
Damir Medak
Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet
Zavod za geomatiku
Kunstek WEB
Duška Kunštek
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za hidrotehniku