Arhiva

UDK: 69.008.002.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metodološki pristup proračunu troškova strojnog rada pri građenju

Stjepan Bezak, Zdravko Linarić

Sažetak

U radu se uvodno tvrdi da je izbor strojeva i planiranje strojnog rada vrlo važan element u pristupu građenja. Opisuje se metodološki pristup izračuna cijene koštanja radnog sata strojeva za zemljane radove u građevinarstvu. Metodologija je primjerena za strojni rad posebno u području izgradnje vodnogospodarskih građevina. Izračun se odnosi na zemljane radove. Rezultati primjene prikazane metodologije obrađeni su statistički i uspoređeni s rezultatima postojećih metodologija.

Ključne riječi
strojni rad, zemljani radovi, cijena radnog sata stroja, vodnogospodarske građevine, metodologija, građevinski stroj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bezak, S., Linarić, Z.: Metodološki pristup proračunu troškova strojnog rada pri građenju, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 1

ILI:

Bezak, S., Linarić, Z. (2009). Metodološki pristup proračunu troškova strojnog rada pri građenju, GRAĐEVINAR, 61 (1)
Autori:

Stjepan Bezak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zdravko Linarić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet