Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza ab elemenata u scenariju progresivnog urušavanja metodom konačnih elemenata

Nima Usefi, Foad Mohajeri Nav, Reza Abbasnia

Sažetak

U radu se vrednuje primjenjivost metode konačnih elemenata u analizi postupnog urušavanja ab konstrukcija pomoću dvadeset ab fizikalnih elemenata u pet različitih mjerila. Kvalitativna usporedba rezultata pokazala je dobru usklađenost eksperimentalnih rezultata s rezultatima proračuna metodom konačnih elemenata. Osim toga, mala pogreška u numeričkoj usporedbi rezultata pokazuje sposobnost modela konačnih elemenata da procijeni i predvidi ponašanje armiranobetonskih elemenata različitih mjerila u scenariju postupnog urušavanja.

Ključne riječi
postupno urušavanje, model konačnih elemenata, armirani beton, ab elementi, uklanjanje srednjeg stupa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Usefi, N., Nav, F. M., Abbasnia, R.: Analiza ab elemenata u scenariju progresivnog urušavanja metodom konačnih elemenata, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 12, pp. 1009-1022, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1550.2016

ILI:

Usefi, N., Nav, F. M., Abbasnia, R. (2016). Analiza ab elemenata u scenariju progresivnog urušavanja metodom konačnih elemenata, GRAĐEVINAR, 68 (12), 1009-1022, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1550.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Nima Usefi WEB
Nima Usefi
Iransko sveučilište za znanost i tehnologiju
Odjel za građevinarstvo
Foad Mohajeri
Foad Mohajeri Nav
Iransko sveučilište za znanost i tehnologiju
Odjel za građevinarstvo
Abbasnia
Reza Abbasnia
Iransko sveučilište za znanost i tehnologiju
Odjel za građevinarstvo