Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Različiti pristupi dvodimenzionalnom numeričkom modeliranju prirodnih vodotoka

Zoltan Horvat, Mirjana Horvat, Nikola Rosić, Budo Zindović, Radomir Kapor

Sažetak

U radu su prikazani rezultati analize tri različita pristupa numeričkom modeliranju otvorenih vodotoka. Analizirana su dva primjera strujanja, jednoliko strujanje na fizikalnom modelu krivine na rijeci Tisi i nejednoliko strujanje na rijeci Dunavu. Analiza standardne pogreške pokazala je da se upotrebom dviju numeričkih metoda u kojima se koriste računske mreže dobivaju rezultati istog reda točnosti, dok metoda u kojoj se ne koristi računska mreža, metoda hidrodinamike izglađenih čestica, zahtijeva daljnja poboljšanja kako bi se uspješno modeliralo postupno promjenjivo strujanje.

Ključne riječi
dvodimenzionalno strujanje, metoda konačnih elemenata, metoda konačnih razlika, metoda hidrodinamike izglađenih čestica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Horvat, Z., Horvat, M., Rosić, N., Zindović, B., Kapor, R.: Različiti pristupi dvodimenzionalnom numeričkom modeliranju prirodnih vodotoka, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 12, pp. 1125-1135, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1556.2016

ILI:

Horvat, Z., Horvat, M., Rosić, N., Zindović, B., Kapor, R. (2017). Različiti pristupi dvodimenzionalnom numeričkom modeliranju prirodnih vodotoka, GRAĐEVINAR, 69 (12), 1125-1135, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1556.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zoltan Horvat WEB
Zoltan Horvat
Sveučilište u Novom Sadu,
Građevinski fakultet Subotica
Mirjana Horvat WEB
Mirjana Horvat
Sveučilište u Novom Sadu,
Građevinski fakultet Subotica
Nikola Rosic WEB
Nikola Rosić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Budo Zindovic WEB
Budo Zindović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Radomir Kapor WEB
Radomir Kapor
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet