Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nelinearna analiza ab ploča opterećenih udarnim opterećenjem

R. Tuğrul Erdem, Engin Gücüyen

Sažetak

Većina postojećih konstrukcija projektirana je tako da se odupre samo statičkim opterećenjima. Brojni istraživači ukazuju da u projektnoj fazi treba razmotriti i iznenadna opterećenja. Površine mnogih građevina izvedene su ab pločama koje su pod utjecajem iznenadnih opterećenja poput iznenadnih padova različitih elemenata, odrona kamenja ili vojnih djelovanja. Nelinearna analiza ab ploča u radu je provedena primjenom računalnog programa ABAQUS. Određeni su i detaljno analizirani parametri udara kao što su ubrzanja, brzine, pomaci, udarne sile i energetski kapaciteti za svaku ploču.

Ključne riječi
parametri udara, nelinearna analiza, iznenadna opterećenja, uvjeti oslanjanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdem, R. T., Gücüyen, E.: Nelinearna analiza ab ploča opterećenih udarnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 6, pp. 479-487, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1557.2016

ILI:

Erdem, R. T., Gücüyen, E. (2017). Nelinearna analiza ab ploča opterećenih udarnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 69 (6), 479-487, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1557.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Engin GUeCUeYEN WEB
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo