Arhiva

UDK: 626.01.001.1:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 1
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ekspertni sustav za ocjenu uspješnosti planiranja u gospodarenju vodama

Barbara Karleuša, Boris Beraković, Vlatka Rajčić

Sažetak

U radu su prikazane osnove razvoja ekspertnog sustava za ocjenu uspješnosti planiranja u gospodarenju vodama prema modelu SPGV (savjetnik za planiranje u gospodarenju vodama). Primjena modela osigurava uspješnije planiranje u gospodarenju vodama. Može se primijeniti za ocjenu uspješnosti provođenja procesa planiranja tijekom izrade planske dokumentacije u području gospodarenja vodama, isto tako i za ocjenu već provedenog procesa planiranja odnosno gotovog planskog dokumenta.

Ključne riječi
ekspertni sustav, planiranje, planska dokumentacija, ocjena uspješnosti, kvaliteta, gospodarenje vodama

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Karleuša, B., Beraković, B., Rajčić, V.: Ekspertni sustav za ocjenu uspješnosti planiranja u gospodarenju vodama, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 1

ILI:

Karleuša, B., Beraković, B., Rajčić, V. (2010). Ekspertni sustav za ocjenu uspješnosti planiranja u gospodarenju vodama, GRAĐEVINAR, 62 (1)
Autori:
2 Barbara Karleusa WEB
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Boris Beraković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet