Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Drvene konstrukcije u povijesnoj luci Rijeke

Nana Palinić, Adriana Bjelanović

Sažetak

U radu je dan pregled korištenja drva u izgradnji riječke povijesne luke. Tradicionalna upotreba drvenih konstrukcija za stropove i krovišta bila je prisutna kod pratećih građevina i ranijih skladišta, a prva privremena skladišta bila su također drvena, skeletne konstrukcije. Po zahtjevnoj, neuobičajenoj konstrukciji izdvaja se skeletna konstrukcija Žitnog silosa, pravo remek-djelo tesarskog umijeća, te kanatne konstrukcije Kupališta Quarnero i veslačkih klubova na lukobranu.

Ključne riječi
riječka luka, drvene konstrukcije, skeletne konstrukcije, kanatne konstrukcije, žitni silos, skladišta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Palinić, N., Bjelanović, A.: Drvene konstrukcije u povijesnoj luci Rijeke, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 10, pp. 801-814, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1560.2016

ILI:

Palinić, N., Bjelanović, A. (2016). Drvene konstrukcije u povijesnoj luci Rijeke, GRAĐEVINAR, 68 (10), 801-814, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1560.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Nana Venecija 2
Nana Palinić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Adriana BjelanoviD WEB
Adriana Bjelanović
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet