Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ovojnice zgrada

Silvio Bašić, Nikolina Vezilić Strmo, Saša Marjanović

Sažetak

Zgrade značajno utječu na vanjski okoliš, ali i na ljudsko zdravlje, udobnost i produktivnost. U navedenoj interakciji najveću ulogu ima ovojnica zgrade koja djeluje kao filtar koji poželjne utjecaje iz vanjskog okoliša propušta u unutrašnjost, a nepoželjne odbija ili mijenja. Sva opterećenja koja ovojnica mora podnijeti i sve funkcije koje mora zadovoljiti proizlaze iz tri bitne komponente i njihova međuodnosa: vanjskog okoliša, unutarnjeg okoliša i same ovojnice. Cilj je suvremene gradnje pristupiti pitanju ovojnice zgrade multidisciplinarno i integralno kako bi se potencijalni problemi izbjegli, a ljudske potrebe kvalitetno zadovoljile uz što manje financijske troškove.

Ključne riječi
ovojnica zgrade, vanjski okoliš, unutarnji okoliš, gradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bašić, S., Vezilić Strmo, N. ., Marjanović, S.: Ovojnice zgrada, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 8, pp. 673-680, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1565.2016

ILI:

Bašić, S., Vezilić Strmo, N. ., Marjanović, S. (2019). Ovojnice zgrada, GRAĐEVINAR, 71 (8), 673-680, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1565.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Silvio Basic WEB
Silvio Bašić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Nikolina Vezilic Strmo WEB
Nikolina Vezilić Strmo
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Nikola Marjanovic WEB
Saša Marjanović