Arhiva

UDK: 625.85.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tehnološki postupci izrade nosivih slojeva kolničkih konstrukcija

Tomislav Šolić, Slaviša Rajić

Sažetak

Opisuju se dvije osnovne metode proizvodnje mješavine cementne stabilizacije primjenjene pri izradi nosivih slojeva kolničkih konstrukcija: proizvodnja u postrojenjima za miješanje i proizvodnja na mjestu ugradnje. Prikazana su novija iskustva u primjeni tih dviju metoda. Analizirani su rezultati ispitivanja tlačnih čvrstoća mješavina pripremljeni po obadva postupka. Izneseni su neki problemi i iskustva vezani uz sastavne materijale za pripremu mješavina cementne stabilizacije.

Ključne riječi
nosivi sloj, tehnološki postupci, stabilizacija cementom, postrojenje za miješanje, kolnička konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šolić, T., Rajić, S.: Tehnološki postupci izrade nosivih slojeva kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 1

ILI:

Šolić, T., Rajić, S. (2009). Tehnološki postupci izrade nosivih slojeva kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (1)
Autori:

Tomislav Šolić
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice

Slaviša Rajić
Institut IGH d.d.