Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Povezivanje u spoju mortom u ziđu od opečnih blokova

Davorin Penava, Vladimir Sigmund, Ivica Kožar, Filip Anić, Domagoj Trajber, Mirko Vig

Sažetak

Ako se pri izvedbi konstrukcijskog ziđa upotrebljevaju opečni zidni elementi s vertikalnim šupljinama i mort opće namjene, tijekom ispunjavanja sljubnica nastupa prodiranje morta u šupljine zidnog elementa. Otpornost pri posmiku određuje se na jednak način za ziđe od punih ili šupljih opečnih zidnih elemenata te stoga utjecaj međusobnog spoja zidnih elemenata i sljubnica morta nije uzet u obzir. Pomoću prostornih nelinearnih proračunskih modela i usporedbom s odzivom fizikalnih modela provjeren je utjecaj međusobnog spoja šupljih zidnih elemenata i sljubnica morta na posmičnu nosivost.

Ključne riječi
šuplji opečni zidni elementi, posmična čvrstoća ziđa, nelinearni proračunski model, funkcija otpornosti pri posmiku

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Penava, D., Sigmund, V., Kožar, I., Anić, F., Trajber, D., Vig, M.: Povezivanje u spoju mortom u ziđu od opečnih blokova, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 8, pp. 609-616, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1576.2016

ILI:

Penava, D., Sigmund, V., Kožar, I., Anić, F., Trajber, D., Vig, M. (2016). Povezivanje u spoju mortom u ziđu od opečnih blokova, GRAĐEVINAR, 68 (8), 609-616, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1576.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
IMG 1
Davorin Penava
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
Filip AniD WEB
Filip Anić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Domagoj Trajber WEB
Domagoj Trajber
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
Mirko Vig WEB
Mirko Vig
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek