Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prevencija pojave akvaplaninga primjenom tehničkih mjera

Alina Florentina Burlacu, Carmen Racanel, Adrian Burlacu

Sažetak

Do pojave akvaplaninga, kod cestovnih vozila, dolazi kada se između pneumatika vozila i površine kolnika pojavi sloj vode. Akvaplaning uzrokuje gubitak prionjivosti pneumatika što za posljedicu ima smanjenu upravljivost vozilom. Učinkovitost tehničkih rješenja koja se primjenjuju na uobičajenim cestama analizirana je pomoću specijaliziranog računalnog programa Pavement Surface Runoff Model. U radu je pokazana važnost kvalitete izvedbe habajućeg sloja kolničke konstrukcije, njen utjecaj na sigurnost odvijanja prometa te korelacija između geometrijskih karakteristika elemenata ceste i pojave akvaplaninga.

Ključne riječi
akvaplaning, sigurnost cestovnog prometa, vodni film, površina kolnika, geometrijsko oblikovanje ceste

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Burlacu, A. F., Racanel, C., Burlacu, A.: Prevencija pojave akvaplaninga primjenom tehničkih mjera, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 12, pp. 1057-1062, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1578.2016

ILI:

Burlacu, A. F., Racanel, C., Burlacu, A. (2018). Prevencija pojave akvaplaninga primjenom tehničkih mjera, GRAĐEVINAR, 70 (12), 1057-1062, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1578.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
alina burlacu WEB
Alina Florentina Burlacu
Tehničko sveučilište u Bukureštu, Rumunjska
Građevinski fakultet
Carmen Racanel WEB
Carmen Racanel
Tehničko sveučilište u Bukureštu, Rumunjska
Građevinski fakultet
Adrian Burlacu WEB
Adrian Burlacu
Tehničko sveučilište u Bukureštu, Rumunjska
Građevinski fakultet