Arhiva

UDK: 624.134.001.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projektiranje i izvedba zasjeka u flišnoj stijenskoj masi

Danijela Jurić-Kaćunić, Meho Saša Kovačević

Sažetak

Opisuje se metodologija projektiranja i izvedbe sustava za osiguranje stabilnosti zasjeka u flišnoj stijenskoj masi na riječkom području. Na temelju rezultata istražnih radova, iskustva tijekom izvedbe zahvata na osiguranju stabilnosti stijenskih zasjeka u naslagama fliša te mjerenja i promatranja tijekom izvođenja i provedbom povratnih analiza o stanju naprezanja i deformacija utvrđene su značajke stijenske mase s opisom realne veličine parametara čvrstoće i deformabilnosti.

Ključne riječi
zasjek, projektiranje, stabilnost, istražni radovi, stanje naprezanja i deformcija, flišna stijenska masa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jurić-Kaćunić, D., Kovačević, M. S.: Projektiranje i izvedba zasjeka u flišnoj stijenskoj masi, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 1

ILI:

Jurić-Kaćunić, D., Kovačević, M. S. (2010). Projektiranje i izvedba zasjeka u flišnoj stijenskoj masi, GRAĐEVINAR, 62 (1)
Autori:
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku