Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mogućnosti upotrebe pepela s dna peći u betonskim predgotovljenim proizvodima

Ksenija Janković, Dragan Bojović, Ljiljana Lončar, Marko Stojanović, Lana Antić

Sažetak

Kako bi se ocijenila kvaliteta pepela s dna peći i utvrdila mogućnost njegove upotrebe u kompozitnim materijalima, provedeno je ispitivanje njegovih kemijskih, fizikalnih i mehaničkih svojstava iz dvije termoelektrane.Utvrđeno je da uzorci pepela s dna peći iz obje elektrane pokazuju dobra svojstva koja upućuju na mogućnost njihove praktične primjene te da ispunjavaju većinu kriterija propisanih za leteći pepeo. Ispitani su uzorci s 4 %, 8 %, 12 % i 16 % zamjene sitnog agregata pepelom. Rezultati su zadovoljili kriterije propisa za beton, što opravdava upotrebom pepela s dna peći u građevinskoj industriji.

Ključne riječi
pepeo s dna peći, termoelektrana, beton, trajnost, održivi razvoj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Janković, K., Bojović, D., Lončar, L., Stojanović, M., Antić, L.: Mogućnosti upotrebe pepela s dna peći u betonskim predgotovljenim proizvodima, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 5, pp. 413-419, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1589.2016

ILI:

Janković, K., Bojović, D., Lončar, L., Stojanović, M., Antić, L. (2018). Mogućnosti upotrebe pepela s dna peći u betonskim predgotovljenim proizvodima, GRAĐEVINAR, 70 (5), 413-419, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1589.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2. Ksenija Jankovic Slika
Ksenija Janković
Institut za ispitivanje materijala - IMS, Srbija
2. Dragan Bojovic Slika
Dragan Bojović
Institut za ispitivanje materijala - IMS, Srbija
3. Ljiljana Loncar Slika
Ljiljana Lončar
Institut za ispitivanje materijala - IMS, Srbija
4. Marko Stojanovic Slika
Marko Stojanović
Institut za ispitivanje materijala - IMS, Srbija
5. Lana Antic WEB
Lana Antić
Institut za ispitivanje materijala - IMS, Srbija