Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza ekscentrično opterećenih kratkih ab stupova ojačanih polimerom armiranim staklenim vlaknima

Gaurang Vesmawala, Pradeep B. Kodag

Sažetak

U radu je provedena eksperimentalna analiza armiranobetonskih stupova kako bi se odredila učinkovitost kružnih, pravokutnih i kvadratnih poprečnih presjeka ojačanih polimerom koji je armiran staklenim vlaknima (GFRP), pod utjecajem ekscentričnog opterećenja. Parametri koji se analiziraju su vrsta poprečnog presjeka i vrijednosti ekscentričnosti. Dobiveno je da se kod kružnih presjeka zbog jednolikog opterećenja postiže veće povećanje čvrstoće u usporedbi s kvadratnim i pravokutnim presjecima. Također se čvrstoća i duktilnost stupova povećavaju ojačanjem presjeka polimerom armiran vlaknima.

Ključne riječi
duktilnost, ekscentričnost, stup, polimer armiran staklenim vlaknima (GFRP)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vesmawala, G. ., Kodag, P. B.: Analiza ekscentrično opterećenih kratkih ab stupova ojačanih polimerom armiranim staklenim vlaknima, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 831-840, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1591.2016

ILI:

Vesmawala, G. ., Kodag, P. B. (2017). Analiza ekscentrično opterećenih kratkih ab stupova ojačanih polimerom armiranim staklenim vlaknima, GRAĐEVINAR, 69 (9), 831-840, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1591.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MG 0010 copy
Gaurang Vesmawala
SVINT - Državni institut za tehnologiju, Indija
Odjel za primjenjenu mehaniku
PBK
Pradeep B. Kodag
SVINT - Državni institut za tehnologiju, Indija
Odjel za primjenjenu mehaniku