Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena neuronskih mreža za hidrološko modeliranje u krškom području

Miljan Kovačević, Nenad Ivanišević, Tina Dašić, Ljubo Marković

Sažetak

U ovom radu je razmatrana mogućnost kratkoročnog predviđanja protoka vode u krškom području. Četiri suvremena algoritma strojnog učenja su korištena za predviđanje protoka jedan dan unaprijed i to: neuronska mreža s višeslojnim perceptronom, neuronska mreža s radijalnom aktivacijskom funkcijom, metoda potpornih vektora za regresiju (SVR), adaptivni neuroneizraziti (fuzzy) sustav zaključivanja (ANFIS). Rezultati pokazuju da ANFIS model nadmašuje ostale algoritme kada se korijen srednje kvadratne popogreške i srednja apsolutna pogreška upotrijebe kao mjere kvalitete.

Ključne riječi
umjetna neuronska mreža, SVR, ANFIS, odnos oborine-otjecanje u krškom području

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačević, M., Ivanišević, N., Dašić, T., Marković, L.: Primjena neuronskih mreža za hidrološko modeliranje u krškom području, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 1, pp. 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1594.2016

ILI:

Kovačević, M., Ivanišević, N., Dašić, T., Marković, L. (2018). Primjena neuronskih mreža za hidrološko modeliranje u krškom području, GRAĐEVINAR, 70 (1), 1-10, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1594.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Miljan Kovacevic
Miljan Kovačević
Sveučilište u Prištini, Kosovska Mitrovica
Fakultet tehničkih znanosti
Ivanisevic Nenad WEB
Nenad Ivanišević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet,
Foto Tina Dasic WEB
Tina Dašić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Ljubo Markovic slika
Ljubo Marković
Fakultet tehničkih nauka
Kosovska Mitrovica