Arhiva

UDK: 628.335.001.2:69.008
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Zagrebački ekološki iskorak u novo tisućljeće

Ivan Višić

Sažetak

Prikazana je i posebno istaknuta potreba izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zagreba (CUPOVZ). Opisan je način pristupa realizaciji cijelog projekta uz isticanje osnovnih ciljeva i kako ih postignuti. Posebno je istaknuto i prikazano da je funkcionalna povezanost objekata usuglašena s prostornim planovima, što uz način financiranja cijeli pothvat čini visokovrijednim. Prvi put je u Hrvatskoj primijenjen u komunalnim djelatnostima koncesijski BOT-model

Ključne riječi
BOT-model, pročišćavanje, otpadne vode, priprema projekta, financiranje, koncesija, CUPOVZ

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Višić, I.: Zagrebački ekološki iskorak u novo tisućljeće, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 4

ILI:

Višić, I. (2001). Zagrebački ekološki iskorak u novo tisućljeće, GRAĐEVINAR, 53 (4)
Autori:

Ivan Višić
Voditelj Projekta, Hrvatske vode