Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 4
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje svojstava cementnog morta s dodatkom kolničkog asfalta koristeći DTA/TG i FTIR analizu

Ozlem Sola, Cemil Ozyazgan

Sažetak

Reciklirani asfaltni kolnik (RAP) koristi se u istraživanju kao reciklirani materijal za proizvodnju cementnog kompozita. Za proizvodnju uzoraka u cement je dodano 5 %, 10 % i 15 % RAP-a. TG/DTA analiza, izvedena nakon određivanja savojne čvrstoće, pokazala je da se minimalan gubitak mase uzorka javio u uzorcima s 5 % RAP-a pri kontroliranim uvjetima. Najveći gubitak mase iznosio je 11,8 %, a druga najviša vrijednost iznosila je 8,2 % za uzorke koji imaju 15 % aditiva C i koji su se njegovali pomoću otopine MgSO4.

Ključne riječi
reciklirani asfalt (RAP), DTA/TG, FTIR, čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sola, O., Ozyazgan, C.: Određivanje svojstava cementnog morta s dodatkom kolničkog asfalta koristeći DTA/TG i FTIR analizu, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 4, pp. 273-282, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1607.2016

ILI:

Sola, O., Ozyazgan, C. (2019). Određivanje svojstava cementnog morta s dodatkom kolničkog asfalta koristeći DTA/TG i FTIR analizu, GRAĐEVINAR, 71 (4), 273-282, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1607.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2469 Autor 4 WEB
Ozlem Sola
Sveučilište u Istanbulu, Turska
Građevinski fakultet
1684 Cemil WEB
Cemil Ozyazgan
Affairs - Sveučilište u Istambulu, Turska
Odjel za građevinarstvo