Arhiva

UDK: 624.001:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Upravljanje kvalitetom građenja u zakonom uređenom području

Lino Fučić

Sažetak

Predlaže se alat za potporu odlučivanju radi osmišljavanja modela dokazivanja sukladnosti građevine sa zahtjevima zakona i propisa koji bi se temeljio na rezultatima izvođačevog sustava upravljanja kvalitetom građenja, umjesto sadašnjeg modela temeljenog na obveznoj vanjskoj, nezavisnoj kontroli građenja koju provode ovlašteni pojedinci, ovlaštene pravne osobe i državna tijela. Daju se upute za provedbu analiza za prosudbu pouzdanosti sustava upravljanja kvalitetom građenja.

Ključne riječi
kvaliteta građenja, upravljanje, sustav upravljanja, pouzdanost sustava, zakon, građenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fučić, L.: Upravljanje kvalitetom građenja u zakonom uređenom području, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 1

ILI:

Fučić, L. (2010). Upravljanje kvalitetom građenja u zakonom uređenom području, GRAĐEVINAR, 62 (1)
Autori:

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak