Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ciklična ispitivanja jednorasponskih slabih okvira sa zidanom ispunom

Goran Gazić, Vladimir Sigmund

Sažetak

U radu su prikazani rezultati eksperimentalnih istraživanja četrnaest uzoraka jednorasponskih, jednoetažnih, neseizmički projektiranih armiranobetonskih (slabih) okvira sa zidanom ispunom, izvedenih u mjerilu 1:2. Uzorci su ispitani pod približno konstantnim vertikalnim i ravninskim horizontalnim cikličnim opterećenjem. Promatrani su različiti parametri uzoraka u pogledu geometrijskih i mehaničkih karakteristika armiranobetonskih okvira i zidane ispune. Na temelju provedenih ispitivanja predložene su jednadžbe za procjenu relativnog međukatnog pomaka pri promatranim graničnim stanjima.

Ključne riječi
slabi armiranobetonski okviri, zidane ispune, eksperimentalna istraživanja, ponašanje uzoraka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gazić, G., Sigmund, V.: Ciklična ispitivanja jednorasponskih slabih okvira sa zidanom ispunom, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 8, pp. 617-633, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1614.2016

ILI:

Gazić, G., Sigmund, V. (2016). Ciklična ispitivanja jednorasponskih slabih okvira sa zidanom ispunom, GRAĐEVINAR, 68 (8), 617-633, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1614.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
gazic goran WEB
Goran Gazić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet