Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje predgotovljenih betonskih greda prednapetih pomoću CFRP užadi

Tugce Sevil Yaman

Sažetak

Korozija predstavlja ozbiljan problem u otežanim uvjetima morskog okoliša, i to naročito kod mostova. Rad istražuje primjenu užadi izrađenih od polimera armiranog ugljičnim vlaknima (eng. carbon fiber reinforced polymer ili CFRP) za prednapinjanje predgotovljenih betonskih nosača. Istraživanje uključuje proces prednapinjanja pomoću uobičajenih preša koje se koriste u industriji predgotovljenih proizvoda. Provedena su ispitivanja na savijanje na prednapetim betonskim T-nosačima. Analiziran je postupak proračuna, izvedba nosača, postupak ispitivanja do sloma uz razmatranje mehanizma sloma. Rezultati ispitivanja uspoređeni su sa smjernicama ACI 318.

Ključne riječi
CFRP uže, betonski nosač, prednapinjanje, T-greda, ispitivanje na savijanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sevil Yaman, T.: Ponašanje predgotovljenih betonskih greda prednapetih pomoću CFRP užadi, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 10, pp. 775-786, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1624.2016

ILI:

Sevil Yaman, T. (2016). Ponašanje predgotovljenih betonskih greda prednapetih pomoću CFRP užadi, GRAĐEVINAR, 68 (10), 775-786, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1624.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tugce Sevil Yaman
Tugce Sevil Yaman
Sveučilište Mersin, Turska
Državno sveučilište North Carolina, SAD