Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje grupe pilota pri naglom rušenju potporne konstrukcije

Rajesh Prasad Shukla

Sažetak

Pri izvođenju novih građevina u urbanim područjima i na padinama često se primjenjuju postupci podupiranja iskopa pomoću odgovarajućih potpornih konstrukcija. U ovom je radu prikazano ponašanje modela pilota raznih konfiguracija pri pomicanju tla uslijed rušenja potporne konstrukcije. Ponašanje grupe pilota u velikoj mjeri ovisi o udaljenosti između grupe pilota i potporne konstrukcije. Pojavljuje se veći pomak kod reda pilota koji je paralelan s potpornom konstrukcijom nego kod reda pilota koji je postavljen okomito u odnosu na potpornu konstrukciju.

Ključne riječi
pomicanje tla, pilot, potporna konstrukcija, pomak , konfiguracije grupe

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Shukla, R. P.: Ponašanje grupe pilota pri naglom rušenju potporne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 11, pp. 953-964, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1626.2016

ILI:

Shukla, R. P. (2018). Ponašanje grupe pilota pri naglom rušenju potporne konstrukcije, GRAĐEVINAR, 70 (11), 953-964, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1626.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Rajesh P. Shukla WEB
Rajesh Prasad Shukla
Institut za infrastrukturno inženjerstvo
Ahmedabad, Indija
Građevno i infrastrukturno inženjerstvo, Adani